1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door POM West-Vlaanderen met ondernemingsnummer 0881.702.779, Koning Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.
 2. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor POM West-Vlaanderen, en niet voor Facebook.
 3. Deelname aan deze wedstrijd is gratis.
 4. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
 5. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.  
 6. Medewerkers van POM West-Vlaanderen zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.
 7. POM West-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de Facebookactie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens POM West-Vlaanderen.
 8. Deelnemers moeten in België wonen.
 9. De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de Facebook-wedstrijdpagina, namelijk een gratis klasbezoek aan het Joblabo Voeding (Spanjestraat 141, 8800 Roeselare). Het klasbezoek (1 klasgroep) aan het Joblabo Voeding bestaat uit het Talent4Food Game en het educatief pakket ‘Op je gezondheid’. (Excl. vervoer). Datum te bepalen in overleg met het Joblabo. Vervaldatum: 31/03/2020.
 10. De te winnen prijzen van de actie zullen worden vermeld op de facebookpagina van Joblabo.
 11. Om als prijswinnaar in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat potentiële winnaars zich laten fotograferen op stand 6102 op de onderwijsbeurs Tools4Schools op 10 april in Kortrijk Xpo.
 12. De prijswinnaar wordt gekozen op basis van 1 criteria: de foto met de meeste likes op onze facebookpagina.  
 13. De wedstrijd op facebook start vanaf donderdag 11 april wanneer het fotoalbum op de facebookpagina van Joblabo geüpload wordt en loopt tot en met 1 mei. Winnaars worden bekend gemaakt op donderdag 2 mei.
 14. De winnaars worden per e-mail verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer het klasbezoek aan het Joblabo zal plaatsvinden.
 15. POM West-Vlaanderen en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
 16. POM West-Vlaanderen en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.
 17. POM West-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van POM West-Vlaanderen, de omstandigheden dit vereisen. POM West-Vlaanderen kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege POM West-Vlaanderen.
 18. De gegevens die nodig zijn voor deelname en het versturen van herinneringen worden opgeslagen door POM West-Vlaanderen en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Algemene verordening Gegevensbescherming van toepassing.
 19. De foto’s worden door POM West-Vlaanderen niet opgeslagen. POM West-Vlaanderen is niet aansprakelijk voor het gebruik en/of verspreiding van de foto’s door derden. Enkel de winnende foto kan door de POM gebruikt worden voor communicatieve doeleinden.
 20. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan POM West-Vlaanderen om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.